EN

Kontakt
Stepski Soko d.o.o.
Čajetina, Zlatibor

O NAMA

Preduzeće STEPSKI SOKO DOO se isključivo bavi proizvodnjom i prometom lovačke sačmarske municije, elemenata za sačmarsku municiju, kao i proizvodnjom filmske municije, odnosno odgovara na posebne zahteve kupca za različite kalibre i efekte filmske municije. Na sopstvenom strelištu i opremi vrši se svakodnevno ispitivanje kompletne proizvodje kao i verifikacija elemenata. Poseban rad i pažnja poklanjaju se sopstvenim konstrukcijama jediničnih zrna kao što su original HAWK (siver i gold), zatim TWIN BALLS, teški "soft" projektil DIABOLO, IPSC jedinačni projektil za kratke distance i dr.

KONTAKT

Opšti Podaci
Kontakt Forma